Serie americaine

Vaak wordt er gevraagd naar uitleg over het spelen van de serie americaine. De serie is helaas niet zomaar aan te leren uit een boek of vanaf plaatjes. Enkel door te trainen en veel naar de juiste video’s te kijken zal je vooruitgang gaan boeken. Het allerbeste is de serie meteen juist aan te leren door les te gaan nemen. De serie americaine bestaat uit 3 basisstoten namelijk de drijfstoot, klosstoot en de plaatssingstoot.


Drijfstoot

De speelbal raakt bal 2 en bal 3 rechtstreeks en met als doel steeds hetzelfde patroon over te houden. Doe dit rustig en zoveel mogelijk zonder effect. Het perfecte patroon is dat bal 2 een hoek van 45 graden blijft houden ten opzichte van bal 3. Je zult zien dat je tijdens deze drijfmethode geregeld een herstellings stoot zult moeten uitvoeren. De drijfstoot is tevens de moeilijkste stoot uit de serie americaine.Klosstoot

Speel met de speelbal naar de bal die het dichtst bij de band ligt en zorg dat bal 2 de speelbal dun tegen bal 3 klost. Hetzelfde als bij de drijfstoot is als je dit patroon goed uitvoert zal het patroon behouden blijven. Speel deze techniek met een rustig drukkende afstoot en zorg dat bal 2 niet blijft hangen maar echt de speelbal iedere keer weer wegdrukt.


Plaatsingsstoot

Een plaatsingsstoot wil zeggen dat je de speelbal op de juiste manier plaatst zodat je de volgende drijfstoot of klosstoot kunt uitvoeren. Het is maar voor een enkeling weggelegd om de serie te kunnen spelen door enkel deze drie stoten. Vandaar een aantal oplossingen van situaties die kunnen ontstaan wanneer er een stoot niet goed is uitgevoerd.
Serie americaine stoot 1: Dit is de bijna ideale positie, de gele (bal) is iets meer dan een halve baldikte achtergebleven ten opzichte van de rode, de richting (van de stoot) is praktisch naar de twee ballen, hoewel de gele iets eerder geraakt moet worden. Een beetje rechtseffect, waardoor de speelbal óók vooruitgaat.

 

Serie americaine stoot 2: De gele is achtergebleven, de stoot erop (op de gele) is met een beetje rechtseffect om de speelbal naar voren te drijven en (te proberen) een klots te veroorzaken.   

 

Serie americaine stoot 3: De gele (bal) is nog steeds achter gebleven en ligt met de speelbal op eenverticale lijn, lage stoot zonder effect om een klos te verkrijgen en een blokkade zodat de speelbal iets verder weggaat en dominant blijft. (Blokkade wil zeggen: een bal die in de baan komt te liggen van een andere bal, waardoor deze bal wordt afgeremd of opgevangen en de veroorzaker van de blokkade in een gewenste richting wordt gedreven.)  

 

Serie americaine stoot 4: Het probleem hier is dat de speelbal te ver naar voren is gekomen, heel dun op rood en oppassen dat de speelbal niet vast aan de band komt te liggen.

 

Serie americaine stoot 5: De gele is achtergebleven, hoge stoot vol op de gele, de hoge stoot verhindert een eventuele harde klots. 

 

Serie americaine stoot 6: Dit is de ideale positie, deze lijkt op de eerste afbeelding. Speel deze positie ook als afbeelding 1  

 

Serie americaine stoot 7: De gele is nu te ver door geschoten, het wordt lastig als hij ver doorschiet, geef daarom een beetje rechtseffect voor je de rode raakt. (Toelichting: te ver doorgeschoten wil zeggen: te ver naar rechts komen te liggen t.o.v. de rode bal). 

 

Serie americaine stoot 8: De positie is te open en de speelbal is niet dominant, met één enkele stoot kunnen we hem niet terughalen, heel dun op geel en zorgen dat de rode bijna niet van zijn plaats komt. Dit is een overgangsstoot.

 

Serie americaine stoot 9: Nú kunnen we de speelbal wel terughalen met een trekstoot bijna vol op de gele en daarbij proberen een blokkade te veroorzaken zodat de gele de speelbal naar buiten drijft.  

 

Serie americaine stoot 10: Speel de de ballen zo zacht mogelijk, maar pas op dat deze niet gaan vastliggen, kleine duwende stootjes, waardoor de ballen maar heel weinig verplaatsen en langzaam dichter bij de band komen.  

 

Serie americaine stoot 11: Opnieuw ongeveer als stoot voorbeeld nummer 9 en proberen een blokkade te veroorzaken.  

 

Serie americaine stoot 12: Geamortiseerde stoot en daarmee de ballen iets dichter naar de band drijvend. 

 

Serie americaine stoot 13: Geamortiseerde stoot, d.w.z. de speelbal bijna vol op de gele bal en proberen met de gele bal een blokkade te laten vormen en daarmee de ballen wat dichter bij de band brengend. 

 

Serie americaine stoot 14: Dit is een trekstoot, maar daarbij moet de klos worden vermeden, zodat nadat de rode is geraakt, de speelbal iets verder van de band geraakt en de tweede bal halverwege blijft liggen. 

 

Serie americaine stoot 15: Dun op rood en deze dichter naar de band drijvend, maar vooral niet te dicht en daarbij proberen te voorkomen dat de gele vast aan de band komt.

 

Serie americaine stoot 16: De positie laten opschuiven met een beetje rechtseffect waardoor de gele iets meer opschuift. 

 

Serie americaine stoot 17: Dit is de ideale positie, rustig blijven spelen, op tijd corrigeren en gewoon doorgaan.  

 

Serie americaine stoot 18: Een gevaarlijke positie, dit is een moeilijke stoot met twee opties, het is heel goed mogelijk dat de speelbal en de gele vast aan elkaar komen te liggen of de gele vast aan de band. 

 

Serie americaine stoot 19: De gele ligt vast aan de band. Om hem los te maken is een langzame stoot nodig, speelbal rustig op de gele bal laten vallen, zonder een klots of doorstoot te forceren.   

 

Serie americaine stoot 20: Kleine trekstoot met blokkade om de speelbal iets verder te krijgen.  

 

Serie americaine stoot 21: Bijna gelijk aan de vorige, maar minder trekeffect.  

 

Serie americaine stoot 22: De positie kan zich sluiten. Om deze open te houden, probeer door te stoten met blokkade en rotatie op de speelbal.   

 

Serie americaine stoot 23: Een beetje vooruit door iets meer op rood te spelen.   

 

Serie americaine stoot 24: De hele positie verder drijven, doorstoot met rotatie van de speelbal bal. 

 

Serie americaine stoot 25: In deze positie komt het erop aan de rode bal verder op te drijven, ervoor zorgend dat de positie zich niet sluit. Daarvoor geven we rechtseffect om de speelbal niet te laten roteren op het moment dat hij de gele raakt. Een hele langzame rustige stoot.   

 

Serie americaine stoot 26: Zoals je ziet, was het heel goed mogelijk dat de drie ballen op één lijn kwamen. De positie bleef te gesloten en het is niet mogelijk deze met één stoot te herstellen. Dus een herstelstoot. Heel dun en zachtjes op geel om te proberen de speelbal recht voor de gele te houden.   

 

Serie americaine stoot 27: De speelbal is te ver opgeschoten. Raak de rode heel dun met links effect. Om het draaien van de speelbal te bevorderen. 

 

Serie americaine stoot 28: Een betere positie van de speelbal ten opzichte van de gele en kunnen we een trekstoot spelen met blokkade waardoor de speelbal zijn dominante positie behoudt.

Serie americaine stoot 29: Er is een open positie overgebleven met de gele bijna vast tegen de band, met één stoot kunnen we hem (de gele) niet los van de band maken. Een heel dunne herstelstoot op de rode en de rotatie van de speelbal bevorderen. Er bestaat opnieuw het gevaar van vastliggen.   

 

Serie americaine stoot 30: Lijkt op positie 26. Heel dun op de gele, hoewel het heel waarschijnlijk is dat deze vast aan band komt te liggen.   

 

Serie americaine stoot 31: De gele bal is vast aan de band gaan liggen. De stoot is heel delicaat, omdat we de positie te veel kunnen sluiten en de serie kunnen verknallen. Heel dun op rood met links effect om de rotatie van de speelbal te bevorderen.   

 

Serie americaine stoot 32: Er is een gesloten positie overgebleven, waarbij de rode te ver naar rechts is doorgelopen. Dit is het moment voor een massé met links effect op de speelbal en daarbij de gele niet te veel meenemen. Het links effect van onze bal bevordert de rotatie van de gele zodat die ook vooruitgaat. 

 

Serie americaine stoot 33: Het is gelukt de positie te herstellen, hoewel de speelbal een beetje verder moet worden teruggehaald. Een klein trekstootje met blokkade.   

 

Serie americaine stoot 34: Heel dun langs de rode en heel voorzichtig dichter bij de posities aan de band.  

 

Serie americaine stoot 35: De gele is achtergebleven, waardoor we het risico lopen de positie te sluiten. Een stoot met links en een beetje hoog effect op de gele met blokkade. Als de gele de speelbal voor de tweede keer raakt, zal het effect dat deze heeft ervoor zorgen dat hij naar links glijdt waardoor het lukt een meer eenvoudige dominante positie te verkrijgen.  

 

Serie americaine stoot 36: Het enige wat u in deze positie moet doen, is alle ballen vooruit te drijven. Met rechtseffect om rotatie van bal twee en de speelbal te forceren.  

 

Serie americaine stoot 37: Hier hebben we praktisch de standaard positie. De gele bal is een beetje achtergebleven. Opnieuw alles vooruit drijven en proberen om de positie een beetje te openen. Een klein beetje links effect om de speelbal niet te veel te laten draaien, maar wel de gele bal.   

 

Serie americaine stoot 38: Dit is een open positie met de gele bal praktisch tegen de band. De positie moet vooruit gedreven worden met effect aan de rechterkant. Een heel zachte stoot, waarmee rotatie wordt afgedwongen om een goede plaatsing te verkrijgen.  

 

Serie americaine stoot 39: Deze positie ligt iets verder van de band. De stoot die hier gevraagd wordt is een trekstoot met blokkade (opvangen van de gele bal door de speelbal).   

 

Serie americaine stoot 40: Plaats bal een in het midden van de twee ballen. Dat wil zeggen; stoot als het ware op beide ballen en bereid een trekstoot met blokkade voor; een trekstoot-met-blokkade-positie, waarbij de gele bal naar de band gaat.  

 

Serie americaine stoot 41: Hierbij gaan we over tot de trekstoot met blokkade (opvangen). Die moet u zonder angst spelen en met de intentie dat de speelbal na de klots echt achteruit (naar links) gaat. U moet er niet te veel op vertrouwen dat de gele bal de speelbal wel naar de rode zal klotsen. Speel een goede trekstoot, om er zeker van te zijn dat bal een daadwerkelijk op zijn (eerdere) plaats terugkomt.  

 

Serie americaine stoot 42: In deze positie liggen de ballen, zoals te zien is, een beetje gesloten. Drijf de ballen simpel naar de band drijven en houdt de speelbal op afstand van de band met een geamortiseerde stoot op geel. Raak de gele iets rechts uit het hart, om er zeker van te zijn dat rood ook geraakt wordt.   

 

Serie americaine stoot 43: Hier drijf je opnieuw de positie in de richting van de band. Een zogenaamde benaderingsstoot. Men speelt over rood, heel dun en zo dat je een lichte linkse draaiing forceert, zodat de speelbal een beetje naar links glijdt en we het open spel een beetje beter in de hand houden.  

 

Serie americaine stoot 44: Hier gaan we over tot een trekstoot met blokkade, waarmee we proberen de positie te openen. We moeten het draaien van de speelbal forceren zodat hij zich een beetje naar links verplaatst, wanneer de gele bal opnieuw klotst op de speelbal.  

 

Serie americaine stoot 45: Dit is een positie die veel meer open en prettiger te spelen is. U moet gewoon de hele positie in de richting van de band drijven en maar een beetje verder langs de band met een beetje rechtseffect, zodat de gele bal niet te ver vooruitgaat. 

 

Serie americaine stoot 46: Opnieuw rechtseffect zodat de speelbal een beetje recht tegenover de gele blijft.  

 

Serie americaine stoot 47: In deze positie speelt men eenvoudig heel dun over rood, met een kleine klots met de gele. U moet streven naar een kleine klots, om te voorkomen dat de ballen met elkaar in aanraking blijven. Een stoot met rechtseffect zodat de speelbal niet naar links glijdt en de positie zich sluit.  

 

Serie americaine stoot 48: Dit is een gesloten positie en die de neiging heeft om zich nog verder te sluiten. Speel heel dun over geel en probeer deze mee te nemen. Niet zó dun spelen, waardoor we hem achter laten, máár een beetje bal meenemen. Links effect om de draaiing van de gele bal te bevorderen zodat deze ook met de positie mee gaat.  

 

Serie americaine stoot 49: Hier spelen we heel dun over rood en forceren we met veel links effect rotatie, zodat de speelbal, na de kleine klots met de gele bal, weer naar de buitenkant drijft.   

 

Serie americaine stoot 50: Deze positie is een beetje gevaarlijk, omdat de ballen na de stoot vast tegen elkaar kunnen blijven liggen. Speel heel dun op de rode bal met het rechtse effect. Dit om een blokkade op de gele te verkrijgen. Het moet kunnen om de speelbal via de klots van de gele bal heel dun op de rode bal te spelen. Op deze pagina vind je:

  • Serie americaine
  • Drijfstoot
  • Klosstoot
  • Plaatsingsstoot